نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

تحلیل جدید ششمین و هفتمین سامانه اسفندماه 95 و پیش آگاهی تا 10فروردین 96

باسلام به دوستان خوبم ...

بررسی های جدید نشان می دهد که ششمین سامانه ناپایدارجوّی اسفندماه 95 ازدیشب خودش را بصورت ابرناکی درمنطقه نشان داده که از بعدازظهر و خصوصا امشب تا صبح جمعه انتظار بارشهایی بصورت خفیف وپراکنده را داریم که از بعدازظهر جمعه ناپایداریها به اتمام میرسد. وامّا اگر پست های قبلی را دنبال کرده باشید ازاوایل اسفند نوید یک بارش مناسب را برای روزهای پایانی اسفند تا روزهای آغازین فروردین داده بودیم که شکرخدا همچنان به یک بارش مناسب درحدّ خوب تا خیلی خوب امیدواریم که جزئیات سامانه هفتم را بعدازعبورسامانه ششم اعلام خواهیم کرد

و نهایتا اوّلین سامانه فروردین ماه 96 هم باید از چهارشنبه 2 فروردین منتظرش باشیم وهمچنین تا 10فروردین دوّمین سامانه فروردین 96 هم درراه هست که جزئیات آن ها را در پستهای بعدی پیگیر باشید.  

برچسب ها : ,,,,

پیش آگاهی وضعیّت جوّی تا ۱۰ فروردین ۹۶ و تحلیل ششمین سامانه ناپایدار اسفند ۹۵

باسلام به دوستان خوبم ....

پنجمین سامانه اسفندماه هم با بارشهایی  ضعیف بصورت پراکنده به کار خودش خاتمه داد، وامّا در پست قبلی گفته بودیم ششمین سامانه از ۲۷ اسفندماه منتظرش باشید، که بررسی جدید نشان می دهد این سامانه در مسیر قدری سرعت گرفته و روز پنجشنبه ۲۶ اسفند به منطقه ما می رسد که از عصر پنجشنبه فعّالیت خود را با بارشهایی بصورت ضعیف و پراکنده آغاز می نماید که تا ظهر جمعه عبورمی کند، هفتمین سامانه هم از یکشنبه ۲۹ اسفند مهمان ما خواهد بود که انتظار داریم این سامانه تا حدودی رضایت ماراجلب کند...ونهایتا همانطور که قبلا گفته بودیم بغیر از این دو سامانه مذکور تا ۱۰ فروردین دو سامانه دیگر خواهیم داشت که جزئیات آنها را در پستهای بعدی پیگیر باشید 

برچسب ها : ,,,,

...پیش آگاهی وضعیت جوی تا10فروردین 96وتحلیل پنجمین سامانه ناپایداراسفند95

باسلام به دوستان خوبم....

جدیترین برسی هانشان میدهدپنجمین سامانه ناپایدارازسحرگاه23اسفندخودش رابصورت ابرناکی نشان میدهدوازبامدادوخصوصا ظهربه بعدتاشب بارشهایی بصورت ضعیف وپراکنده خواهیم داشت ...واماششمین سامانه هم جمعه 27اسفندواردمیشودکه جزئیات رادرپست بعدی پیگیرباشید

برچسب ها : ,,,

پیش آگاهی وضعیت جوّی تا 10فروردین 96 و تحلیل چهارمین سامانه ناپایدار اسفند95

باسلام و احترام به دوستان خوبم ....

چهارمین سامانه ناپایدار اسفند باتوجّه به اعلام قبلی ازشنبه 21 اسفندماه خودش را بصورت پوشش ابر نشان میدهد، و تا روز دوشنبه 23 اسفند گاهی اوقات شاهد آسمانی ابری و گاهی هم همراه با بارش ضعیف و پراکنده باران خواهیم بود. و امّا از 23 تا 28 اسفند جوّی نسبتاً آرام خواهیم داشت و نهایتاً از 29 اسفند تا 10 فروردین 96 دو سامانه بارشی خواهیم داشت که در این مدّت به یک بارش نسبتاً مناسب امیدوار هستیم ...  

برچسب ها : ,,,,,

پیش بینی وضعیت جوّی تا پایان اسفند...

باسلام واحترام به دوستان محترم...

خوب سوّمین سامانه اسفندماه هم ازمنطقه عبورکرد، وهمانطورکه گفته بودیم برای دشتستان بارشی نداشت ، ..چهارمین سامانه هم ازشنبه 21 اسفند خودش را بصورت پوشش ابرنشان می دهد که تا 22 اسفندماه درمنطقه فعّال می باشد وبارشهایی هم خواهیم داشت که فعلا فعّالیت این سامانه ضعیف پیش بینی می شود. همچنین روزهای پایانی اسفند تا 5 فروردین 96 دو سامانه دیگرداریم که باتوجّه به بهاری بودن فعّالیت این سامانه ها قضاوت زود می باشد..

برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 43