نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین پیشبینی تاپایان مهرماه..

باسلام به دوستان...

همانطورکه درپست قبلی قول داده بودیم درخصوص سیستمی که هفته پایانی مهرخبرش راداده بودیم اطلاع رسانی کنیم باتوجه به بررسی بعمل امده تا25مهربعدازظهرهابخاطررطوبت مناسب درمنطقه وآبرهای جوششی که بصورت محلی تشکیل میشوددربعضی نقاط درسطح شهرستان دشتستان بخصوص ارتفاعات احتمال رگبارورعدوبرق وجوددارد. واما برای هفته پایانی مهرناپایداریهای جوی خواهیم داشت که درپست های بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین پیشبینی تاپایان مهرماه

سلام به دوستان محترم...

دوستان بصورت مرتب جویای شرایط جوی برای بلندمدت وکوتاه مدت هستند که جدیدترین بررسی هابرای بلندمدت همان پیش آگاهی قبلی به قوت خودش باقی  هست وبرای کوتاه مدت بابررسی های انجام شده طی هفته پایانی مهردوسامانه ازمنطقه عبورمیکندکه بیشتربصورت وزش تندباددربعضی مناطق ذرسطح شهرستان خودنمایی میکند.جزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید      

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

پیش آگاهی برای پاییز سال زراعی 97/98

باسلام واحترام به دوستان خوبم

همانطورکه استحضاردارید مدتی است سایت هواشناسی دشتستان هیچگونه فعالیتی نداشته بخاطرشرایط  جوی منطقه دشتستان که معمولا ازاردیبهشت تامهرپدیده خاصی بجزوزش بادوجودندارد..

واماباتوجه به نزدیک شدن زمان کشت گندم واینکه دوستان ازوضعیت جوی سال زراعی جاری سوال می کنندلازم است به استحضاردوستان برسانم که تاکنون اطلاعات علمی که بشودروش حساب کنیم بدست نیامده فقط بصورت کلی گویی وضعیت بارش برای پاییزبصورت نرمال پیشبینی میشود. درصددبدست اوردن اطلاعاتی ازوضعیت جوی هستیم که امیدداریم تااوایل مهراین اطلاعات رادراین سایت درج نماییم

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین پیشبینی تا 10بهمن

باسلام واحترام خدمت دوستان گرامی .الآن ساعت 23مورخ26دی که نقشه های پیشبینی رابرسی کردم الگوها همچنان نشان میدهند که تا10بهمن بارش قابل توجه نداریم همانطور که درپست قبلی گفتیم موج ضعیف اول که 26تا27دی عبورخواهد کرد هرچند قدری تقویت شده ولی چندان بارش مناسبی نخواهد داشت .واما موج دوم که 28تا30دی عبور می کند آن هم ضعیف است درحد2تا5میلی متراحتمال بارش باران هست .واما موجی که گفته بودیم 4تا6بهمن عبورمی کند.تاالان که خیلی خودنمایی نمی کند ولی باتوجه به گسترگی این سیستم احتمال تقویت آن هست نتیجه نهایی راتا پایان دی به اطلاع شریفتان می رسانیم همچنین برای هفته دوم بهمن هم موج دیگری درراه هست که کم وکیف آن رادرپست های بعدی به اطلاع خواهیم رساند

برچسب ها : ,,,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 2