نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین پیشبینی تا15دی

باسلام .دوستان گرامی همچنان پیشبینی هانشان می دهد متاسفانه روزهای بدون بارشی رادرپیش داریم تا15دی فقط دوموج ضعیف عبورمی کند که یکی ازاین امواج ازبعدازظهر 2تا3دی عبور می کند که این موج باعث ابرناکی واحتمال بارش بسیارخفیف می شود.وموج ضعیف دیگری هفته دوم دی عبورمی کند که آن هم بسیارضعیف است 

برچسب ها : ,,,,,,,,

پیشبینی جدید بارندگی

با سلام به دوستان بزرگوار .

همینطور که شما دلتان برای بارن خوب تنگ شده ما هم مثل شما برای رسیدن سامانه بارشی روز شماری می کنیم ولی نگران نیباشید که انشاء الله بارشهای خوبی درراه هست .جدیترین برسیها ازمدلهای پیشبینی بیانگر این است که روزهای پایانی آبان موجی به منطقه مامی رسد .که احتمال بارش خفیف وپراکنده هست واما سامانه ای بسیارپر انرژی ازروی اروپا بطرف منطقه مادرحرکت است که که انشاء الله هفته اول آذرماه به منطقه مامی رسد واگرالگوها به همین صورت بماند وتغییری نکندهفته اول آذرشاهد بارشهای بسیارخوب بصورت سرتاسری خواهیم بودجزئیات رادرپستهای بعدی پیگیر باشید.

برچسب ها : ,,,,,

پیشبینی جدید بارندگی آبان ماه

باسلام دوستان

آخرین تغییر وتحولات پیشبینی رابه این شرح خدمتان اعلام میدارم.اول همانطورکه درخبرقبلی خدمت شماعرض کرده بودیم آبان ماه 4موج  ازمنطقه عبورمی کند که موج اول روز پنجشنبه واردمی شود

وازصبح جمعه فعالیت خودرا بصورت بارش پراکنده درمنطقه آغازمی کند ولی همچنان اعتقادمااین است که بارش مطلوب وچشمگیر باید تاهفته پایانی آبان صبرکنیم

 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

یشبینی برای هفته دوم فروردین

با سلام واحترام جهت اطلاع کاربران گرامی سامانه دوم فروردین ماه از بعد از ظهر روز یکشنبه وارد کشور می  شود که روزیکشنبه تا  دوشنبه  دردشتستان احتمال بارش خفیف هست همچنین  سامانه  سوم  که از انرژی  نسبتا خوبی  برخوردار است  14 فروردین  منطقه  ما را تحت  تاثیر قرارمی دهدکه  روز های  14 و15 فروردین  برای دشتستان  بارش  باران  پیشبینی  می شود.

 

برچسب ها : ,,,,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 6