نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین پیش اگاهی سال زراعی 97/98

باسلام به دوستان محترم

 

مقدمه ...

جهت اطلاع دوستان بایدعرض کنم هرشخص یاسازمانی ادعاکندکه شرایط جوی رادقیقابرابرآنچه خواهدشدپیشبی میکندیک ادعای واهی ونادرستی هست.زیراسیستم های جوی درتمام طول سال درحال حرکتند ودر مسیردچارتغییروتحولات زیادی میشوندکه بنانداریم مسایل علمی ودلیل این تغییروتحولات رادراین صفحه بیان کنیم.لذاآنچه بعنوان پیش آگاهی درذیل به اطلاع دوستان میرسانم یک تحلیل شخصی هست که بابررسی های بعمل آمده ازچندین سایت خارجی وداخلی ولحاظ کردن تجربه شخصی  می باشد وآیااینکه تاچنددرصددرست دربیادهمه دست آفریدگاراست وسایت هواشناسی دشتستان هیچگونه مسئولیتی بهده نمیگیردباتوجه به  این مقدمه جدیدترین پیش اگاهی رادرچندبندبشرح ذیل عرض میکنم

جهان..... شرایط خشکسالی همچنان دربخشای وسیعی ازقاره استرالیا.آسیا.امریکا .افریقاوقسمتهایی دراروپاادامه داردکه دراسترالیا بارزترهست

ایران..... هرچندشرایط خشکسالی درایران همچنان تداوم داردولی امسال شرایط نسبت به پارسال بهترپیشبینی می شودوامیدهست که بارش اکثراستانهای کشوربه میانگین سالانه خودبرسد

استان بوشهر.... شرایط درکل استان درمحدوده نرمال پیشبینی میشودضمن اینکه نیمه شمالی امیدواری بیشتراست .

دشتستان... شهرستان دشتستان هم درمحدوده نرمال پیشبینی میشودوامیدهست پاییزبارشهای مناسبی که مزارع راسبزکندداشته باشیم هرچنددرفصل زمستان وقفه طولانی احتمال داردولی امیدبه جبران هست بهارهم دورازانتظارنیست

دراینصورت آنچه عرض کردیم یک پیش اگاهی هست وبراساس رفتارکنونی شرایط جوی درجهان می باشدچه بسادرادامه تغییرات کلی ایجادشود.واماچندروزآینده پیشبینی های یکماهه وهفتگی راجهت اطلاع دوستان دراین سایت قرارمیدهیم     .

برچسب ها : ,,,,,,,,,

بارش خوب درراه هست

سلام دوستان ...خوشبختانه نقشه های امشب بارش خوب رابرای یکهفته پیشرو یعنی ازشنبه 16 آبان تاشنبه هفته بعد23آبان تاییدمیکنند..دراینصورت ازسحرگاه شنبه 16آبان هوای منطقه بارانی میشود تاصبح سه شنبه به تناوب گاهی اوقات بارش باران خواهیم داشت تااینکه ازبعدازظهرسه شنبه سامانه پرانرزی اصلی که مدتی است اورادنبال میکنیم ازراه برسدوان شاءالله بارشهای خوبی رانصیب دشتهای تشنه دشتستان نماید...

برچسب ها : ,,,,,,,,

پیشبینی تا پایان آبان

سلام دوستان گرامی.....جدیدترین  پیشبینی  سال  زراعی 94_95 را در سه بخش خدمت شما ارائه میگردد 1-بخش اول میزان بارندگی برحسب میلیمتردرسال زراعی پیشرو نرمال پیشبینی میشودولی درفصل زمستان وبهارپراکنش مشخص نیست  2- پیشبینی فصل پاییزنرمال ا ست باپراکنش ومیزان بارش مناسب  3 - واما پیشبینی برای آبان ماه ...چهارسامانه بارشی ازمنظقه ماعبورمیکندکه سامانه اول باتوجه به پیشبینی قبلی که گفته بودیم روزهای پایانی هفته اول این موج به منطقه مامیرسد. نقشه های جدیدعبوراین موج راتائیدمیکند. دراینصورت ازروزچهارشنبه 6 آبان تاجمعه 8آبان  این موج باعث ناپایداریهایی می شود به اینصورت که گاهی هوای دشتستان آبری همراه بادتندبادلحظه ای وگاهی رگبارورعدوبرق خواهد شد .ولی این موج بصورت پراکنده عمل میکندیعنی دربعضی ازمناطق دشتستان بارش ناچیز وبعضی مناطق احتمال راه افتان سیلاب هست .همچنین موج دیگری دراواسط هفته دوم آبان به منطقه وارد می شود که جزئیات آن رابعدازعبور موج موج اول اطلاع رسانی خواهیم کرد... ولازم به توضیح اینکه تمام موارد مطرح شده پیشبینی هست وتاقطعیت فاصله زیاد دارد یعنی این امواج درمسیرهرلحظه ممکن است دچارتغییر وتحول شوند. ..  

برچسب ها : ,,,,

پیشبینی تاتا10آبان

سلام دوستان ....جدیترین پیشبینیها بیانگراین است که تا 10آبان دوسامانه بارشی یکی روزهای پایانی مهرودیگری روزهای پایانی هفته اول آبان واردکشورمی شود که اگردرمسیردچارتغییروتحول نشودسامانه دوم ازانرژی بالایی برخورداراست خصوصا استان فارس بایدشاهداولین بارش عالی پاییزه باشد.وامابرای دشتستان هم فعلاچشمگیرنشان میدهد. اگرتغیراتی حاصل شد اطلاع رسانی میکنیم

برچسب ها : ,,,,,

قابل توجه دوستان محترم پیشبینی فصلی برای فصل پاییز

باسلام به همه دوستان گرامی  همانطور که قبلا به شما قول داده بودیم پیشبینی  برای  فصل  پاییز را در آینده نزدیک  جهت  اطلاع  روی  این سایت  خواهیم  گذاشت این  پیشبینی  چکیده ای  ازتحلیل  نقشه  های سایت  های  داخلی وخارجی می باشد 

موضوع: هواشناسی دشتستان,پیش بینی فصلی,خبرهای هواشناسی دشتستان,
تعداد بازديد : 70 | تاریخ: یکشنبه 09 شهريور 1393 ساعت: 23:16 | نویسنده: | نظرات()
برچسب ها : ,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 2